Ostrołęka i okolice na linii obrony Samodzielnej Grupy Operacyjnej ,,Narew” w czasie kompanii wrześniowej 1939 roku

W związku z narastającym zagrożeniem militarnym Polski, spowodowanym wystąpieniem Adolfa Hitlera 21 marca 1939 r. z żądaniami przyłączenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańsk i zgody na budowę przez terytorium Polski eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, odbyła się w Warszawie narada najwyższych władz wojskowych. Przewodniczył jej prezydent Ignacy Mościcki i Edward Rydz Śmigły. Zebrani zgodnie podjęli decyzję o zbrojnym przeciwstawieniu się nieuchronnej agresji niemieckiej. W tym celu postanowiono utworzyć sześć armii i jedną SGO.
Polska
Fot. sxc.hu

W związku z narastającym zagrożeniem militarnym Polski, spowodowanym wystąpieniem Adolfa Hitlera 21 marca 1939 r. z żądaniami przyłączenia do Rzeszy Wolnego Miasta Gdańsk i zgody na budowę przez terytorium Polski eksterytorialnej autostrady i linii kolejowej, odbyła się w Warszawie narada najwyższych władz wojskowych. Przewodniczył jej prezydent Ignacy Mościcki i Edward Rydz Śmigły. Zebrani zgodnie podjęli decyzję o zbrojnym przeciwstawieniu się nieuchronnej agresji niemieckiej. W tym celu postanowiono utworzyć sześć armii i jedną SGO.

Zadania i skład SGO ,,Narew’’

Zadaniem SGO ,,Narew’’ była linii kolejowej Małkinia-Grodno-Wilno oraz pozycji na linii Narwi, Biebrzy i Kanału Augustowskiego. Granicą zachodnią ,,Narwi’’ była miejscowość Chorzele oraz Goworowo.

W skład SGO weszły: 18 i 33. Dywizja Piechoty, Podlaska Brygada Kawalerii, 138 dział polowych i 8 przeciwlotniczych, 26 czołgów, 30 samolotów.

Prace fortyfikacyjne nad Narwią

W kwietniu dowódca SGO ,,Narew’’ generał Czesław Młot-Fijałowski w kwietniu 1939 r. wraz ze swoim sztabem objechał podległy mu teren i wyznaczył miejsca prac fortyfikacyjnych. Rozpoczęto je dopiero w lipcu. Na odcinku Ostrołęka przystąpiono do budowy 10-kilometrowej linii schronów po obu stronach miasta. Prace te nie zostały w pełni zakończone. Nie dokonano też spiętrzenia wód pod Ostrołęką.

Stacjonujący w Ostrołęce 5. Pułk Ułanów Zasławskich dowodzony przez ppłk. Stefana Chomicza osiągnął swoją gotowość bojową w wyznaczonym terminie, wystawiając dodatkowo pluton ciężkich karabinów maszynowych.

31 sierpnia o godz. 19.00 kawalerzyści puścili koszary w Wojciechowicach i udali się na wyznaczone pozycje w kierunku miejscowości Stawiski.

Wojska pomocnicze

Mobilizacja objęła również terytorialne oddziały Obrony Narodowej. W okresie maja i kwietnia powstał Kurpiowski Batalion ON, który pod nazwą ON ,,Ostrołęka’’ został podporządkowany dowódcy SGO ,,Narew’’. Batalionem dowodził kpt. Włodzimierz Nowicki, a w jego skład weszły trzy kompanie piechoty, kompania ckm i pluton kolarzy. Uzbrojenie i wyposażenie oddziału było niewystarczające i przestarzałe. Brakowało broni przeciwpancernej i ciężkiej, co czyniło batalion praktycznie niezdolnym do samodzielnej walki z nowoczesną armią niemiecką.

Odcinka Ostrołęka oprócz batalionu ON, bronił 42. Pułk Piechoty dowodzony przez Wacława Malinowskiego, ze składu 18. Dywizji Piechoty [dowodzonej przez pułk. dypl. Stefana Kosseckiego] oraz szwadron 5. Pułku pozostawiony w Ostrołęce i jeden dywizjon 18. Pułku Artylerii Lekkiej.

Zadaniem tych sił była obrona przepraw na Narwi w rejonie Laskowiec-Kamianka. W dniu wybuchu wojny SGO ,,Narew’’ osiągnęła pełną gotowość bojową.

Niemiecki atak

1 września Niemcy wykonali silne natarcie w kierunku Myszyniec-Ostrołęka. Skutkiem jego było wyparcie sił polskich z Myszyńca do miejscowości Siarcza Łąka. Myszyniec pomimo licznych kontrataków polskich oddziałów wykonanych na rozkaz gen. Fijałkowskiego nie został odzyskany, a Niemcy idąc w wyniku dalszego natarcia w nocy z 2 na 3 września zdobyli i spalili wieś Kadzidło i w kolejnych dniach wypierały coraz bardziej na południe wojska SGO ,,Narew’’.

Naczelne dowództwo polskie 5 września przemęczonym ciągłymi walkami żołnierzom dało rozkaz wycofania się do Ostrołęki za linię Narwi. Następnego dnia w celu uniemożliwienia niemieckim pojazdom kontynuowania pościgu wysadzono mosty w Ostrołęce.

Do 9 września Wojsko Polskie całkowicie opuściło Ostrołękę, do której 12 września wkroczyły pierwsze oddziału niemieckie rozpoczynając wieloletnią okupację.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu

  • Ops

    „31 sierpnia o godz. 19.00 kawalerzyści puścili koszary w Wojciechowicach” a jak się puszcza koszary?