• elektrownie wiatrowe
    Chcą zaostrzenia przepisów dotyczących budowy farm wiatrowych Sejmowa Komisja ds. Kontroli Państwowej na czele z przewodniczącym Arkadiuszem Czartoryskim zdecydowała w miniony czwartek, że skieruje do NIK wniosek o przeprowadzenie dodatkowej kontroli lokalizacji i budowy lądowych farm wiatrowych. Wystąpiła ponadto do premiera o podjęcie niezbędnych zmian legislacyjnych w sprawie lokalizacji i budowy instalacji.