• Karczewski: „Nóż w plecy, który wbili Polsce sowieci 17 września, zmienił całkowicie nasze położenie” „Wejście sowietów […] wprowadziło duże zamieszanie w polskich jednostkach, które nie bardzo wiedziały co robić, przez co sporo żołnierzy dostało się bez walki do niewoli, a w bardzo wielu przypadkach natychmiastowo byli rozstrzeliwani. Natomiast tym oficerom, którzy wtedy przeżyli, wszyscy wiemy jaki zgotowano koniec” – mówi Jacek Karczewski, historyk, prezes Stowarzyszenia Historii Ziemi Ostrołęckiej im. kpt. Aleksandra Bednarczyka „Adama”.