• Ostrołęka będzie miała obwodnicę Pozytywny skutek odniosły starania samorządu o wpisanie obwodnicy Ostrołęki do „Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku [z perspektywą do 2030 roku]”. W dokumencie opublikowanym po zakończeniu konsultacji znalazło się także nasze miasto.