• Tradycja palmy wielkanocnej na Kurpiach Wielkanoc w religii chrześcijańskiej jest najstarszym, najbardziej radosnym i najważniejszym świętem. Naukowcy ustalili, że było one obchodzone już 325 r. n. e. za czasów papieża Silvestra I. Święto to poprzedzone jest Wielkim Tygodniem, rozpoczynającym się w Niedzielę Palmową mającą upamiętnić wjazd Chrystusa do Jerozolimy, któremu rzucano ścięte z palmy gałązki.