• W Czerwinie powstanie samodzielna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna Następstwem przekształcenia poradni w Myszyńcu poprzez likwidację jej filii pod koniec tego roku, będzie utworzenie w styczniu 2015 roku Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Czerwinie, po uzyskaniu pozytywnej opinii kuratora oświaty.