• Maciak: Rodziny zastępcze spokrewnione otrzymają wsparcie od miasta Na wniosek przewodniczącego ostrołęckiej rady miasta, prezydent przygotował projekt uchwały dot. podniesienia wysokości świadczenia dla dziecka w rodzinie zastępczej spokrewnionej. „Dla tych rodzin to będzie duże wsparcie, bo z 660 zł kwota dofinansowania wzrośnie do 810 zł” – podkreśla Dariusz Maciak.