• Projekt programu współpracy powiatu ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi do konsultacji społecznej Starosta ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały rady powiatu w Ostrołęce w sprawie „Programu współpracy powiatu ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.