• Gmina Baranowo przystąpiła do planu redukcji emisji gazów cieplarnianych Gmina Baranowo przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranowo”. Przy realizacji projektu gmina kieruje się wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.