• Znamy zwycięzców konkursu pn. „Najpiękniejszy ogród w gminie Baranowo 2014” W konkursie mogli wziąć udział wszyscy mieszkańcy gminy Baranowo będący właścicielami prywatnych posesji bądź użytkownikami posiadającymi prawo do dysponowania nieruchomością.