• Szeroki zakres pomocy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Ostrołęce Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ostrołęce udziela dzieciom i młodzieży pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym pomocy logopedycznej, a także prowadzi działania na rzecz wspierania rodziców i nauczycieli w wychowywaniu, jak również kształceniu dzieci i młodzieży.