• Myszyniec: Komputery dla uczniów z dobrymi wynikami W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Myszyniec” Komisja Rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji wyłoniła 125 gospodarstw domowych, którym zostaną przyznane komputery. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8.