• Emocjonalnie mieszkańcy gminy Czarnia, ale terytorialnie obywatele gminy Myszyniec chcą zmiany granic Podczas ostatniej sesji radni podjęli uchwałę ws. wystąpienia z wnioskiem do ministra Administracji i Cyfryzacji o zmianę granic gminy Czarnia. Proponowane przez samorządowców modyfikacje administracyjne polegałaby na włączeniu części obszaru gminy Myszyniec o powierzchni blisko 280 ha.