• 151. rocznica bitwy pod Myszyńcem – z cyklu „Historia oczami Korsaka”. Część 1 Sytuacja polityczna na terenie powiatu ostrołęckiego przed wybuchem powstania styczniowego.