• Radni jednomyślnie udzielili wójtowi gminy Troszyn absolutorium [FOTO] Podczas ostatniej sesji, rada gminy Troszyn dokonała oceny wykonania budżetu za ubiegły rok i po raz kolejny udzieliła wójtowi Edwinowi Mierzejewskiemu absolutorium.