• Wyścig kajaków, otwarcie sezonu turystycznego, Stanisław Kubeł / epowiatostrolecki.pl
    Ostrołęka: Plany związane z budową trzeciego mostu pozytywnie zaopiniowane Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego pozytywnie zaopiniował plany związane z budową w Ostrołęce trzeciego mostu. Most ma zostać wybudowany w ramach zadania „Poprawa zewnętrznej i wewnętrznej dostępności potencjału Mazowsza poprzez budowę przeprawy mostowej przez rzekę Narew oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 544 wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie miasta Ostrołęki i gmin partnerskich”, które zostanie sfinansowane z Regionalnego Instrumentu Terytorialnego.