Szkoła Adres Kontakt
Gimnazjum w Troszynie im. kard. St. Wyszyńskiego

ul. Gajowa 2


07-405 Troszyn


tel. 29 767 14 34

Szkoła Podstawowa w Kleczkowie

ul. Bielawska 2

07-405 Troszyn


tel. 29 767 11 60

Szkoła Podstawowa w Troszynie im. Wojska Polskiego

ul. Szkolna 4

07-405 Troszyn


tel. 29 767 10 16

Szkoła Podstawowa w Łątczynie

Łątczyn

07-405 Troszyn


tel. 29 767 11 87

Zespół Szkół Powiatowych w Troszynie

ul. Słowackiego 3

07-405 Troszyn


tel. 29 767 10 58