Gmina Troszyn położona jest w południowo-wschodniej części powiatu. Jej powierzchnia wynosi 156 km2, zamieszkuje ją ponad 5000 mieszkańców. Jest to gmina rolnicza. W gminie istnieje przemysł piekarniczy, masarniczy, rozlewnia wód gazowanych, przedsiębiorstwo produkujące kruszywo. Gmina rozpoczęła inwestycje budowy szkoły wraz z obiektem hali sportowej. Rozpoczęto również budowę wodociągu, celem kompleksowego zwodociągowania terenu całej gminy. W najbliższych latach zamierza się stworzyć sieć połączeń drogowych o asfaltowej nawierzchni, oraz doprowadzić gaz do każdego gospodarstwa.

Herb gminy przedstawia na tarczy trójdzielnej (w kształcie odwróconej litery T) w polu 1 czerwonym róg jeleni srebrny, w polu 2 błękitnym dwa miecze strzaskane srebrne (głowami ku sobie ), między którymi księżyc złoty, w polu 3 złotym pięć kłosów zielonych ułożonych w wachlarz. Barwy gminy określa flaga na płacie prostokątnym składającym się z dwóch poziomych pasów jednakowej szerokości – żółtego i czerwonego, herb gminy umieszczony centralnie.

Struktura powierzchni:

Według danych z roku 2002 gmina Troszyn ma obszar 156,31 km², w tym:

  • użytki rolne: 76%
  • użytki leśne: 15%

Gmina stanowi 7,45% powierzchni powiatu.

Poczet wójtów:

III Rzeczpospolita

I kadencja (1990-1994) – Edwin Mierzejewski

II kadencja (1994-1998) – Edwin Mierzejewski

III kadnecja (1998-2002) – Edwin Mierzejewski

IV kadencja (2002-2006) – Edwin Mierzejewski

V kadencja (2006-2010) – Edwin Mierzejewski

VI kadencja (2010-2014) – Edwin Mierzejewski

 Zabytki:

– Zespół kościoła par. p.w. św. Wawrzyńca

– Kościół par. p.w. św. Wawrzyńca

– Wikarówka przy kościele par. p.w. św. Wawrzyńca

– Mury obronne przy kościele par. p.w. św. Wawrzyńca

– Dzwonnica przy kościele par. p.w. św. Wawrzyńca

– Kaplica cmentarna