Szkoła Adres Kontakt
Gimnazjum nr 1 im. J. Kusocińskiego

ul. Gen. J. Hallera 12

07-410 Ostrołęka


764-45-40

Gimnazjum nr 2 im. Danuty Siedzikówny "Inki"

ul. S. Jaracza 5

07-409 Ostrołęka


766-54-93

Gimnazjum nr 3 im. A. Mickiewicza

ul. Skowrońskiego 8

07-417 Ostrołęka


760-24-03

Gimnazjum nr 4

ul. Legionowa 17

07-410 Ostrołęka


769-10-08

Gimnazjum nr 5

ul. Gen. Z. Berlinga 5

07-410 Ostrołęka


760-36-92

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza

ul. Gen. A. Gorbatowa 4/6


766-79-55

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II

ul. Gen. Z. Berlinga 16


760-25-89

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Stanisława Staszica

ul. Papiernicza 1


766-69-52

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Adama Mickiewicza

ul. Skowrońskiego 8


760-24-03

Szkoła Podstawowa nr 4

ul. Legionowa 17


769-10-08

Szkoła Podstawowa nr 5 im. Zofii Niedziałkowskiej

ul. R. Traugutta 2


764-21-65

Szkoła Podstawowa nr 6 im. Orła Białego

ul. H. Sienkiewicza 15


764-59-11