Dzisiejsza Ostrołęka liczy ok. 55 tys. mieszkańców. Młode pokolenie ostrołęczan kształci się w siedmiu szkołach podstawowych, pięciu gimnazjach i siedmiu szkołach ponadgimnazjalnych, a także w szkołach niepublicznych. Na terenie miasta działają również Wyższa Szkoła Administracji Publicznej, Zespół Kolegiów Nauczycielskich i inne szkoły wyższe.

Wśród największych ostrołęckich przedsiębiorstw należy wymienić: Zespół Elektrowni Ostrołęka, firmę Stora Enso – wiodącego obecnie w Polsce producenta celulozy oraz opakowań z papieru i tektury, a także Spółdzielnię Mleczarską Ostrołęka. Rozwojowi gospodarczemu miasta sprzyja fakt, że od 2007 r. obszar o powierzchni 86,1 ha w Ostrołęce – Wojciechowicach należy do Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Współczesnym symbolem Ostrołęki stał się podwieszony na łuku most, wzorowany na moście w Sewilli, oddany do użytku w roku 1995.

Prezydenci Ostrołęki

Urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki istnieje na stałe od 1975 roku. Wcześniej władzę w mieście sprawowali wójtowie, burmistrzowie, Naczelnicy i Przewodniczący. W roku 1568 Michał Tomaschek sprawował urząd Prezydenta Miasta Ostrołęki. Później Prezydentami Miasta byli też Jan Grądziński (w latach 1787–1791) i Grzegorz Karczewski (lata 1792–1798). Pierwszym w historii prezydentem, który został wybrany w wyborach bezpośrednich był Ryszard Załuska, który pełnił urząd w latach 2002–2006.

Powojenni prezydenci Ostrołęki:

  • 1975–1978 – Edward Pyskło
  • 1978–1985 – Jędrzej Nowak
  • 1985–1990 – Stanisław Zaczkowski
  • 1990–1992 – Tadeusz Witold Pieczyński
  • 1992–1994 – Wiesław Piaściński
  • 1994–1998 – Jędrzej Nowak
  • 1998–2002 – Arkadiusz Czartoryski
  • 2002–2006 – Ryszard Załuska
  • od 2006 – Janusz Kotowski