Organizacja Adres Kontakt
Kurpiowski Klub Karate Kyokushin w Myszyńcu

tel. 600 287 790

Ludowo Uczniowski Klub Sportowy „Bartnik” Myszyniec

pl. Wolności 60

07-430 Myszyniec


tel. 29 772 11 41

UKS "Dybamic" w Myszyńcu

tel. 29 772 14 29

Wielopokoleniowy Zespół Folklorystyczny „KURPIOWSZCZYZNA”
Zespół Folklorystyczny „KURPIAKI”
Zespół Folklorystyczny „MYSZYNIEC”