Miasto i Gmina Myszyniec położone są na pograniczu Mazowsza i Mazur. Stanowią centrum życia społeczno-kulturalnego i gospodarczego Kurpiów. Siedziba gminy jest również siedzibą Związku Gmin Kurpiowskich „Puszcza Zielona”.
Kluczowym sektorem gospodarki gminy Myszyniec jest rolnictwo, w którym zatrudnionych jest 85% ogółu pracujących. Poza rolnictwem, największe zatrudnienie przypada na przedsiębiorstwa prywatne. Małe i średnie firmy stanowią 80% przedsiębiorstw w gminie.

Gminna sieć dróg jest dobrze rozwinięta, ponad 42% dróg ma nawierzchnię twardą. Telefony posiada 40% gospodarstw domowych. Co czwarte gospodarstwo jest przyłączone do sieci wodociągowej, woda pochodzi z nowych ujęć o bardzo wysokiej jakości wody nie wymagającej uzdatniania. W planach jest budowa oczyszczalni ścieków.
Coraz większego znaczenia nabiera Myszyniec jako miejscowość turystyczna na szlaku biegnącym z Ostrołęki na Mazury. Imponujący rozmiarami neogotycki kościół w Myszyńcu został zbudowany na początku bieżącego stulecia. Wewnątrz zachwycają dwa boczne ołtarze barokowe oraz szereg dzieł sztuki ludowej. Pozostałością po jezuitach jest gotycka dzwonnica z 1758 roku. W tym czasie wszędzie wznoszono już budynki w stylu barokowym, a na konserwatywnym Mazowszu panował jeszcze gotyk. Na terenie miasta zachowało się wiele chałup kurpiowskich i dwie drewniane kapliczki z ludowymi figurkami świętych. Na stosunkowo niewielkiej powierzchni występuje duża różnorodność krajobrazu. Charakterystyczne piętno nadają myszynieckiemu krajobrazowi wydmy i torfowiska, które w większości są zalesione i przez to doskonale zachowane. Nieskażone środowisko, oznakowane trasy leśne i szlaki turystyki pieszej, kultywowany folklor i kultura ludowa przyciągają turystów. Zarówno samo miasto Myszyniec, jak i cała gmina, posiadają potencjalne warunki do rozwoju turystyki i rekreacji. Są to: położenie miasta i gminy wzdłuż trasy tranzytowej łączącej centrum kraju z krainą Wielkich Jezior Mazurskich, zwarty kompleks leśny Puszczy Zielonej, czyste środowisko naturalne z bogatym światem fauny i flory oraz rozległymi otwartymi przestrzeniami, kurpiowskie tradycje kulturowe (obrzędy, stroje, potrawy), umiejscowione na terenie Kurpiowszczyzny zabytki architektury, zwłaszcza budownictwa wiejskiego, możliwość aktywnego wypoczynku w naturalnym środowisku (wędrówki piesze, rowerowe, jeździeckie), możliwość podpatrywania przyrody w jej naturalnej, nieskażonej formie.

Inwestycje

Gmina Myszyniec każdego roku znaczną część swojego budżetu przeznacza na inwestycje. Gmina realizuje inwestycje korzystając w znacznej części ze środków zewnętrznych. Inwestycje w zakresie kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów zostały wsparte środkami funduszu ZPORR, WFOŚiGW. Sukcesywnie kanalizowane i wodociągowane są kolejne miejscowości. Każdego roku remontowane są gminne drogi, budynki komunalne, szkoły. Poniżej zamieszczamy listę zrealizowanych lub też trwających inwestycji.

Władze gminne poszukują inwestorów w branży przetwórstwa rolno-spożywczego, w agroturystyce, w branżach umożliwiających korzystanie z zasobów naturalnych. Inwestorom gmina zapewnia nieskażone środowisko, ulgi i zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Co warto zobaczyć

Wśród obiektów, które trzeba zobaczyć w gminie Myszyniec są przepiękne zabytki wpisane do ewidencji obiektów zabytkowych. W Myszynieckim krajobrazie dominuje zespół kościoła parafialnego pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej. Kolegiata myszyniecka jest budynkiem murowanym z lat 1905-1922. Jest to neogotycki, pięcionawowy kościół halowy z transeptem oraz dwuwieżową fasadą. Po bokach wejścia głównego, we wnękach znajdują się kamienne rzeźby barokowe Matki Boskiej z dzieciątkiem oraz Chrystusa Salwatora Mundi. Ołtarz główny, ambona, konfesjonały i ławki neogotyckie pochodzą z początku XX wieku, a boczne ołtarze barokowe z wizerunkami św. Marcina i św. Anny z 1720 roku. W wyposażeniu kościoła znajduje się osiem barokowych i barokowo-ludowych krucyfiksów oraz żelazny kuty krzyż z XVII-XVIII, a także rzeźbione feretrony z rzeźbami czterech aniołków.

Najstarszym budynkiem w mieście Myszyniec jest pochodząca z osiemnastego wieku dzwonnica zbudowana na planie prostokąta, trzykondygnacyjna zwieńczona od wschodu i zachodu schodkami szczytowymi. W przyziemiu dzwonnicy we wnękach nad wejściem podziwiać można barokowe rzeźby grupy ukrzyżowania (XVIIIw.). Poniżej rzeźb, w murze dzwonnicy od XVIII wieku zamontowane są kuny żelazne, do których przykuwano kobiety za obrazę moralności.

Na terenie całej gminy rozsiane są liczne domy drewniane z końca XIX i początku XX wieku. Charakterystycznym elementem krajobrazu Kurpiowszczyzny są krzyże i kapliczki przydrożne. Najpiękniejsze można spotkać miejscowościach: Wykrot, Wydmusy, Charcibałda, Niedźwiedź i Białusny Lasek. Niebieska kapliczka, która znajduje się na rozstaju dróg w miejscowości Wydmusy, powstała w latach dwudziestych lub trzydziestych XX wieku, jednak nie znana jest dokładna data. Kapliczkę postawiono dla upamiętnienia przykrego wydarzenia: zamordowania młodej Żydówki. Kapliczka w Niedźwiedziu została zbudowana na wyspie.

Imprezy kulturalne

Największą i jednocześnie najstarszą (po raz pierwszy w 1976 r. przy szkole podstawowej a w 1977 roku została przeniesiona na polanę w Zawodziu) imprezą odbywającą się w Myszyńcu jest Miodobranie Kurpiowskie. Impreza odbywa się co roku w ostatnią niedzielę sierpnia na polanie w Zawodziu k. Myszyńca a od 2011 r. poprzedza ją Miodobraniowa Noc Kabaretowa odbywająca się w ostatnią sobotę sierpnia na scenie Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej naprzeciwko Publicznego Gimnazjum. Na polanie w Zawodziu podczas 34 lat wystąpiło wiele znanych zespołów m.in Big Cyc,Enej,Volver,Ewa Farna,Krzysztof Krawczyk,Raz Dwa Trzy. Miodobranie jest jedną z największych imprez północno-wschodniego Mazowsza, co roku bawi się na nim ok. 15 tys. ludzi. Innymi imprezami które odbywają się na terenie Myszyńca są również Noc Sobótkowa(w czerwcu) oraz Jarmark Kurpiowski

Poczet burmistrzów i wójtów:

III Rzeczpospolita

I kadencja (1990-1994) – Andrzej Niedźwiecki

II kadencja (1994-1998) – Andrzej Niedźwiecki

III kadencja (1998-2002) – Andrzej Niedźwiecki

IV kadencja (2002-2006) – Bogdan Glinka

V kadencja (2006-2010) – Bogdan Glinka

VI kadencja (2010-2014) – Bogdan Glinka

Sport

W miejscowości działa, założony w 1995 roku, klub piłkarski LUKS Bartnik Myszyniec.W sezonie 2013/2014 klub ten występuje w ostrołęckiej A-klasie. Znajduje się tu Miejski Stadion Piłkarski, a także boisko tartanowe do gry w piłkę nożną, siatkową, koszykową oraz kort tenisowy (na terenie Publicznego Gimnazjum przy drodze krajowej nr 53).