Instytucja Adres Kontakt
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łysych

Ostrołęcka 2

07-436 Łyse


tel. 29 772 54 75

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Łysych

ul. Kościelna 19

07-437 Łyse


tel. 29 772 50 47

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łysych

Ostrołęcka 2

07-436 Łyse


tel. 29 772 50 57