Organizacja Adres Kontakt
Uczniowski Klub Sportowy „TROPS”

Prezes – Dorota Ciskowska
tel. 58 672 26 66