Instytucja Adres Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Goworowie

ul. Szkolna 16a

07-440 Goworowo


tel. 29 761 52 46
kom. 535 825 779

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Szkolna 10

07-440 Goworowo


tel. 29 761 40 15

Ochotnicza Straż Pożarna w Goworowie

ul. Ostrołęcka 31

07-440 Goworowo


tel. 29 761 44 51

Posterunek Policji w Goworowie

ul. Szkolna 10

07–440 Goworowo


tel. 29 760 17 30

Środowiskowy Dom Samopomocy w Czarnowie

Czarnowo 63

07-440 Goworowo


tel. 505 118 174

Zakład Gospodarki Komunalnej

ul. Szkolna 16A

07-440 Goworowo


tel. 29 761 40 70
kom. 606 638 291