Gmina Goworowo jest najdalej na południe wysuniętą gminą powiatu ostrołęckiego, przepływa przez nią rzeka Orz. Zajmuje powierzchnię 218 km2, zamieszkuje ją ponad 9000 mieszkańców. Siedziba gminy Goworowo oddalona jest od stolicy województwa i kraju o 93 km. Przez tereny gminy przebiega linia kolejowa Warszawa – Ostrołęka – Białystok oraz droga kolejowa Ciechanów – Ostrów Maz.- Białystok.

Głównym źródłem utrzymania mieszkańców goworowszczyzny jest rolnictwo. Dominują małe i średnie gospodarstwa rolne, ale nie brakuje też młodych, ambitnych rolników, nastawionych na produkcję na dużą skalę. Jest to więc wymarzone miejsce dla przetwórstwa rolno – spożywczego, a przede wszystkim mleczarskiego i przerobu ziemniaków. Z podmiotów gospodarczych występujących w gminie przeważają sklepy spożywczo-przemysłowe. Są to przeważnie małe jednostki, zatrudniające od 2 do 10 osób. Największe zakłady pracy to Gospodarstwa Rolne po byłym PGR w Ponikwi Małej i Brzeźnie, specjalizujące się w hodowli karpia królewskiego, produkcji mleka, wylęgu kurcząt, tuczu gęsi oraz produkcji roślinnej, masarnia w Goworowie. Bank Spółdzielczy w Goworowie i trzy zakłady przetwórstwa drzewnego.

Położenie gminy między dwiema malowniczymi rzekami – Narwią i Orzem oraz pięknymi i zdrowymi lasami sprzyja rozwojowi turystyki. W nadnarwińskich okolicach istnieje wiele uroczych zakątków oraz terenów przeznaczonych pod zabudowę letniskowa. Do cennych zabytków Ożarowa należą dwa piękne, klasyczne dworki w Brzeźnie (z 1900 roku) i Szczawinie (z 1827 roku). Natomiast zabytkami klasy zerowej są: gotycki kościół parafialny pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Św. w Goworowie, kościół pod wezwaniem Jana Chrzciciela w Kuninie.

Władze gminy starają się stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla potencjalnych inwestorów kładąc duży nacisk na jakość dróg, budowę wodociągów, kanalizację, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów. Efektem tych działań jest: zwodociągowanie gminy w 60%, wybudowanie jednej z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków typu BIOVAC, skanalizowanie osady gminnej i sąsiednich wsi, wybudowanie trzech stacji uzdatniania wody, rozwiązanie zbiórki odpadów stałych. Wszystkie sołectwa mają linie telefoniczne, a w samym Goworowie prawie każde gospodarstwo posiada własny telefon. Na terenie gminy znajduje się 10 szkół podstawowych, jedno gimnazjum i jeden zespół szkół ponadpodstawowych.