Instytucja Adres Kontakt
Ochotnicza Straż Pożarna w Czerwinie

ul. Szkolna 1

07-407 Czerwin


tel. 29 761-49-77

Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Tysiąclecia 1

07-407 Czerwin


tel. 29 761 45 67

Posterunek Policji w Czerwinie

Plac Tysiąclecia 1

07-407 Czerwin


tel. 29 760 17 20

Zakład Gospodarki Komunalnej

Przemysłowa 1

07-407 Czerwin


tel. 29 761 45 80