MiejscowośćSołtysAdresKontakt
Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Błędowo, Brodowe Łąki, Budne Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Guzowatka, Jastrząbka, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Majk, Majdan, Nowe Czerwińskie, Oborczyska, Orzeł, Ramiona, Rupin, Rycica, Wit