Miejscowość Sołtys Adres Kontakt
Adamczycha, Bakuła, Baranowo, Błędowo, Brodowe Łąki, Budne Sowięta, Cierpięta, Czarnotrzew, Dąbrowa, Dłutówka, Gaczyska, Guzowatka, Jastrząbka, Kopaczyska, Kucieje, Lipowy Las, Majk, Majdan, Nowe Czerwińskie, Oborczyska, Orzeł, Ramiona, Rupin, Rycica, Wit