Instytucja Adres Kontakt
Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji

ul. Gwardii Ludowej 13

06-320 Baranowo


tel. 29 761 36 76
e-mail: gok@goksirbaranowo.pl
dyrektor: Justyna Kaczorek

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Plac Trzydziestolecia 7

06-320 Baranowo


tel. 029 761 36 77
e-mail: gopsbaranowo@wp.pl

Ochotnicza Straż Pożarna w Baranowie

ul. Przechodnia

06-320 Baranowo


Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli

Plac Trzydziestolecia 7

6-320 Baranowo


tel. 29 761 65 62