Gmina Baranowo leży w północno-zachodniej części powiatu ostrołęckiego na obszarze dawnej Puszczy Płodownickiej. Zajmuje powierzchnię 198 km2, a zamieszkuje ją ponad 7000 osób. Jest gminą typowo rolniczą, przez którą przepływa rzeka Omulew o naturalnym dzikim charakterze z licznymi żeremiami bobrów i ptactwa wodnego. W przyszłości planuje się utworzyć obszar chronionego krajobrazu. Rzeka Płodownica – na całej długości regulowana, posiada III klasę czystości wody. Lasy z przewagą sosny i brzozy stanowią 29% powierzchni gminy, w których jest pełno grzybów, jagód oraz zwierzyny łownej. Z powodu dużej ilości użytków zielonych stanowiących 69% powierzchni użytków rolnych gospodarka gminy ukierunkowała się na hodowlę krów mlecznych i produkcję mleka.

 

Powstała tutaj Spółdzielnia Mleczarska „Kurpie”, skupująca mleko z okolicznych gmin oraz duży zakład przetwórczy mleka „Hochland”. W miejscowości Gutocha znajdują się stawy rybne o powierzchni 152 ha – własność AWRSP w Warszawie. Działalność gospodarczą prowadzi tutaj 210 podmiotów gospodarczych. Gmina Baranowo poszukuje inwestorów zainteresowanych różną formą działalności gospodarczej – zblokowano duże obszarowo tereny z przeznaczeniem pod zakłady produkcyjne.

W roku 1999 położono kabel światłowodowy co umożliwiło wszystkim mieszkańcom podłączenie się do sieci telefonicznej. Główne drogi na terenie gminy to drogi utwardzone o nawierzchni bitumicznej. Infrastruktura komunalna: oczyszczalnia ścieków wraz z siecią kanalizacyjną o długości 8 km w miejscowości Baranowo, stacja uzdatniania wody w miejscowości Zawady z planowaną siecią wodociągową dla 10 wiosek północnej części gminy, rozwiązany problem składowania odpadów – gminne wysypisko śmieci. Dostępne tereny po stosunkowo niskich cenach pod budownictwo, turystykę i wypoczynek. Wspaniałe miejsca na rozwój turystyki i agroturystyki w dolinie rzeki Omulew – wieś Brodowe Łąki, Oborczyska, Kopaczyska, Czarnotrzew, Budne – Olkowa Kępa. W miejscowości Brodowe Łąki na 4,5 ha wyspie otaczającej rzekę Omulew powstała przystań kajakowa oraz wspaniałe miejsce na pole namiotowe.

Budynek Wiejskiego Domu Kultury oraz schronisko młodzieżowe w Zawadach zapraszają w okresie wakacji na jagody, grzybobranie oraz wędkowanie w rzece Omulew. Istnieje możliwość wykupienia uzbrojonych działek budowlanych w miejscowości Zawady i Baranowo. Zdrowy klimat wśród lasów sosnowych, dzika przyroda w dolinie rzeki Omulew, zaciszne miejsca dla osób lubiących spokój i ciszę na łonie natury są w stanie zaspokoić wymagania nawet najbardziej wybrednych turystów.

Zabytki:

– kościół par. pw. Narodzenia NMP

– kościół par. pw. św. Michała Archanioła w Brodowych Łąkach

– Dzwonnica w Brodowych Łąkach

– Młyn wodny w Czarnostrzewie

Wykaz miejscowości w administracji Gminy:

 1. Adamczycha (wieś)
 2. Bakuła (wieś)
 3. Baranowo (wieś)
 4. Błędowo (wieś)
 5. Brodowe Łąki (wieś)
 6. Budne-Sowięta (wieś)
 7. Cierpięta (wieś)
 8. Czarnotrzew (wieś)
 9. Czerwińskie (wieś)
 10. Dąbrowa (wieś)
 11. Dłutówka (wieś)
 12. Gaczyska (wieś)
 13. Glinki (wieś)
 14. Grabownica (kolonia)
 15. Gutocha (osada)
 16. Guzowatka (wieś)
 17. Jastrząbka (wieś)
 18. Kalisko (wieś)
 19. Kopaczyska (wieś)
 20. Kucieje (wieś)
 21. Lipowy Las (wieś)
 22. Majdan (wieś)
 23. Majk (wieś)
 24. Oborczyska (wieś)
 25. Olkowa Kępa (przysiółek)
 26. Orzoł (wieś)
 27. Orzołek (wieś)
 28. Ostrówek (wieś)
 29. Ramiona (wieś)
 30. Rupin (wieś)
 31. Rycica (wieś)
 32. Seborki (osada leśna)
 33. Toporek (osada leśna)
 34. Witowy Most (wieś)
 35. Wola Błędowska (wieś)
 36. Zawady (wieś)
 37. Zimna Woda (przysiółek)
 38. Ziomek (wieś)

Sąsiednie gminy:

Chorzele, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Krasnosielc, Lelis , Myszyniec, Olszewo-Borki