Kolejne inwestycje drogowe w powiecie ostrołęckim odebrane

Zakończyły się prace na czterech odcinkach dróg powiatowych. Do użytku zostały oddane drogi: Pasieki- Kunin, Myszyniec- Pełty, Świdwiborek- Pełty oraz Czarnia- Białusny Lasek. W odbiorach technicznych uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, gmin i wykonawcy.
Goworowo > Inwestycje
drogi
Fot. powiatostrolecki.pl

Zakończyły się prace na czterech odcinkach dróg powiatowych.  Do użytku zostały oddane drogi: Pasieki- Kunin, Myszyniec- Pełty, Świdwiborek- Pełty oraz Czarnia- Białusny Lasek. W odbiorach technicznych uczestniczyli: wicestarosta Krzysztof Parzychowski, przedstawiciele Zarządu Dróg Powiatowych w Ostrołęce, gmin i wykonawcy.

Pierwszy odbiór techniczny (22 grudnia) dotyczył ok. 2 km odcinka Pasieki- Kunin z wyłączeniem przejścia przez tory kolejowe należącego do PKP. Koszt inwestycji to blisko 1,65 mln zł. Środki na przebudowę drogi pochodziły z budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych (1, 3 mln zł.) oraz z budżetu powiatu ostrołęckiego. W ramach prac wykonano odwodnienie, pobocza, przepusty i zjazdy publiczne. Po przebudowie, dwuwarstwowa jezdna ma 6 metrów szerokości. Obecnie prowadzone są rozmowy związane z budową przylegającego do drogi chodnika. Miałby on powstać przy odcinku biegnącym przez miejscowość Pasieki. Wykonawcą inwestycji była firma Strabag z Pruszkowa.

Kolejne odbiory, przeprowadzone 23 grudnia dotyczyły dróg biegnących przez gminę Myszyniec. Do użytku oddano blisko 3 km odcinek Świdwiborek- Pełty, około 2 km odcinek Czarnia- Białusny Lasek oraz prawie 800 m drogi Myszyniec- Pełty. Inwestycje realizowane były przy współudziale środków subwencji ogólnej Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju, gminy Myszyniec oraz powiatu ostrołęckiego. Pierwszy odcinek Świdwiborek- Pełty kosztował około 1,4 mln zł. Prace obejmowały wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, poboczy oraz dwóch warstw nawierzchni- wiążącej i ścieralnej. Na odcinku Myszyniec- Pełty wykonano kanalizację deszczową , chodnik oraz położono dwuwarstwową nawierzchnię, całość pasa jezdni została poszerzona. Koszt zadania to prawie 740 tys. zł. Ostatnia odebrana droga Czarnia- Białusny Lasek kosztowała około 800 tys. zł. Tutaj wykonano jedynie podbudowę i położono jednowarstwową nawierzchnię. Wykonawcą inwestycji w gminie Myszyniec było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „Ostrada”.

Odbiory techniczne odbyły się 22 i 23 grudnia.

Źródło: powiatostrolecki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu

  • stałyCzytelnik

    Ta strona to już chyba całkowicie umarła co nie? Od dwóch miesięcy nic nowego. A szkoda