Poznaj stypendystów z powiatu ostrołęckiego

Dziewięciu uczniów z powiatu ostrołęckiego otrzymało stypendia prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce, wykazujących szczególnie uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.
Powiat Ostrołęcki > Edukacja
stypendyści
Fot. powiatostrolecki.pl

Dziewięciu uczniów z powiatu ostrołęckiego otrzymało stypendia prezesa Rady Ministrów za wybitne osiągnięcia edukacyjne w roku szkolnym 2013/2014. Otrzymują je uczniowie szkół, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości, na podstawie wysokich wyników w nauce, wykazujących szczególnie uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy.

Otrzymuje je uczeń, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub uczeń, który wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach co najmniej dobre.

W tym roku stypendia prezesa Rady Ministrów przyznano 44 uczniom z terenu byłego województwa ostrołęckiego.

Lista nagrodzonych z powiatu ostrołęckiego:

1. Wioleta Zakrzewska – uczennica kl. III Liceum Ogólnokształcące w Łysych. Średnia ocen 5,1.

2. Mateusz Sendrowski – uczeń kl. II Technikum w Baranowie. Średnia ocen 4,76. Uczestnik wielu konkursów: ekologicznym „Zielono mi”, wiedzy o powiecie ostrołęckim, informatycznym, przedsiębiorczości „Innowacje technologiczne w agrobiznesie”.

3. Mariusz Zalewski – uczeń kl. IV Technikum w Czerwinie. Średnia 4, 86. Uczestnik wielu konkursów przedmiotowych.

4. Anna Kapuścińska – uczennica klasy IV Technikum w Goworowie. Średnia ocen 5,11. Uczestniczka wielu konkursów.

5. Magdalena Szabłowska – uczennica klasy II Technikum w Troszynie. Średnia ocen 5,30.  Uczennica  aktywnie uczestniczy w życiu szkoły, bierze udział w konkursach, olimpiadach międzyszkolnych oraz promuje szkołę w środowisku lokalnym.

6. Dominik Deptuła – uczeń klasy II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu. Uzyskał najwyższą średnią w szkole – 5,35 w tym oceny celujące z siedmiu zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania.

7. Maria Grudziądz – uczennica Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu. Uzyskała najwyższą średnią w szkole – 4,94, w tym oceny celujące z dwóch zajęć edukacyjnych oraz wzorową ocenę zachowania.

8. Magdalena Cichocka – uczennica klasy IV Technikum w Kadzidle.Uzyskała najwyższą średnią w klasie – 5,33 i bardzo dobre zachowanie. Pracowita, sumienna. Finalistka Krajowego Turnieju Wiedzy o Mleku i Mleczarstwie.

9. Magdalena Orzołek – uczennica klasy III Liceum Ogólnokształcącego w Kadzidle. Uzyskała średnią ocen – 5,33 i wzorowe zachowanie. Pracowita, odpowiedzialna. Godnie reprezentowała naszą szkołę na Obozie Wojskowo-Policyjnym

W uroczystościach, które odbyły się 3 grudnia w Zespole Szkół nr 1 w Ostrowi Mazowieckiej uczestniczyli tegoroczni stypendyści, dyrektorzy i opiekunowie szkół. Gratulacje laureatom złożył  wicestarosta Krzysztof Parzychowski.

Źródło: powiatostrolecki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu