W Rzekuniu zamontowano tablicę informacyjno – turystyczną [FOTO]

W Rzekuniu na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Słowackiego zamontowano tablicę informacyjno - turystyczną obszaru gminy. Celem jej jest promowanie i wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów gminy. Tablica ma służyć mieszkańcom oraz przyjeżdżającym na dany obszar turystom.
Rzekuń > Nasze sprawy
Tablica informacyjna
Fot. rzekun.pl

W Rzekuniu na skrzyżowaniu ulic: Kościuszki i Słowackiego zamontowano tablicę informacyjno – turystyczną obszaru gminy. Celem jej jest promowanie i wzrost atrakcyjności turystycznej obszarów gminy. Tablica ma służyć mieszkańcom oraz przyjeżdżającym na dany obszar turystom.

To zbiór najistotniejszych i najciekawszych informacji dotyczących gminy Rzekuń. Tablica ma za zadanie ułatwić dojazd oraz identyfikację szczególnie ważnych obiektów turystycznych oraz zachęcić turystów do spędzania czasu wolnego na terenie części obszaru LGD „Zaścianek Mazowsza”. Ma też za zadanie poprawić dostępność infrastruktury oraz małą architekturę turystyczną w gminie.

Na tablicy zostały zaznaczone miejscowości gospodarstw agroturystycznych, lokalizacja noclegów, zabytki, pomniki przyrody, siłownie, kościoły, orlik, place zabaw, świetlice, informacje o przeszłości historycznej gminy Rzekuń pozwalające w czytelny sposób wyszukać konkretne obiekty na mapie. Tablica informacyjno -turystyczna jest kolejnym elementem stworzonym z myślą, by Rzekuń stał się bardziej przyjazny i rozwojowy.

Zadanie zrealizowane zostało w ramach środków Unii Europejskiej [Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – EFRROW] na obszarze objętym LSR realizowany przez lokalną grupę działania Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Zaścianek Mazowsza” z siedzibą w Troszynie w zakresie małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW 2007-2013.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu