Olszewo-Borki: Drogi gminne zostaną przebudowane. Wartość całej inwestycji to blisko 7 mln zł

Na wstępnej liście rankingowej z dn. 30 października br. jest 48 projektów powiatowych i 106 gminnych. Obejmują one łącznie 384 km dróg [powiaty - 172,5 km, gminy - 211,6 km]. Zadania z największą punktacją na liście rankingowej mają szansę na dofinansowanie rządowe. Projekt złożony przez gminę Olszewo-Borki uplasował się na pierwszym miejscu w kategorii „drogi gminne”.
Olszewo-Borki > Inwestycje
droga, ulica
Fot. epowiatostrolecki.pl

Na wstępnej liście rankingowej z dn. 30 października br. jest 48 projektów powiatowych i 106 gminnych. Obejmują one łącznie 384 km dróg [powiaty – 172,5 km, gminy – 211,6 km]. Zadania z największą punktacją na liście rankingowej mają szansę na dofinansowanie rządowe. Projekt złożony przez gminę Olszewo-Borki uplasował się na pierwszym miejscu w kategorii „drogi gminne”.

W ramach „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” na 2015 rok wpłynęło do wojewody mazowieckiego 171 wniosków. 17 z nich nie spełniło wymogów formalnych. Komisja przy wojewodzie oceniała projekty według następujących kryteriów:

– wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-10 punktów od każdego z członków komisji)

– spójności z siecią dróg województwa (0-7 punktów),

– współpracy z innymi podmiotami przy realizacji zadania (0-5 punktów),

– odbudowy drogi zniszczonej w wyniku klęsk żywiołowych (0-5 punktów),

– wpływu inwestycji na rozwój obszarów wiejskich (0-5 punktów),

– wpływu na poprawę dostępności komunikacyjnej instytucji publicznych (03 -punkty),

– wpływu na realizację zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli (0-2 punkty).

Projekt złożony przez gminę Olszewo-Borki pn. „Przebudowa dróg gminnych pomiędzy drogą krajową nr 61 i drogą powiatową nr 2547W wraz z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w msc. Grabowo i Olszewo-Borki gm. Olszewo-Borki” uplasował się na pierwszym miejscu w kategorii „drogi gminne”. Wartość całej inwestycji to blisko 7 mln zł w tym dotacja z NPPDL 3 mln zł. W ramach niniejszego projektu zostaną przebudowane drogi gminne o łącznej dł. 3934,50 mb wraz z ciągami pieszo-rowerowymi, wymianą lamp oświetleniowych oraz infrastrukturą wodno-kanalizacyjną. Przedmiotowy wniosek o dofinansowanie obejmuje Etap I do wykonania w 2015 r., zakładający wykonanie następującego zakresu robót:

1) Olszewo – Borki ul. Dojazdowa

 • jezdnia szer. 5,5m, dł. 581,60mb nawierzchnia wykonana  z betonu asfaltowego (nakładka)
 • ciąg pieszy szer. ~1,5-2m, 117m2 wykonany z betonowej kostki brukowej
 • ścieżka rowerowa szer. 2,5m, 1409m2wykonana z betonu asfaltowego
 • zatoka autobusowa szer. ~3m, 196m2 wykonana z kostki kamiennej
 • wjazdy bramowe 16szt. 50m2 wykonane z betonu asfaltowego; 2szt. 28m2 wykonane z betonowej kostki brukowej
 • wymiana  12 lamp oświetleniowych na energooszczędne

2) Olszewo – Borki ul. 3-go  Maja (od ul. Lelewela do ul. Dojazdowej)

 • ciągi piesze szer. ~1,5-2m, 261m2 wykonane z betonowej kostki brukowej
 • utwardzenie gruntu, 233m2 wykonane z betonowej kostki brukowej
 • wjazdy betonowe 14szt. 195m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wymiana 12 lamp oświetleniowych na energooszczędne

3) Grabowo i Olszewo – Borki ul. 3-go Maja (pozostała część ulicy: od ul. Dojazdowej do ul.ks.J.Popiełuszki)

 • jezdnia szer. 5,5m, dł. 712,60m wykonana z betonu asfaltowego,
 • ścieżka rowerowa szer. 2,5m, 1606m2 wykonana z betonu asfaltowego,
 • miejsca postojowe szer. ~5,0-6,0m, 421m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wjazdy bramowe 44szt. 480m2 wykonane z betonu asfaltowego i 2 szt. 53m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wymiana 16 lamp oświetleniowych na energooszczędne

4) Olszewo – Borki ul. Czwartaków

 • jezdnia szer. 5m, dł. 247,20mb nawierzchnia wykonana z kostki betonowej brukowej
 • ciąg pieszy szer. ~1,5-2m, 504m2 wykonany z betonowej kostki brukowej
 • wjazdy bramowe 26 szt. 161m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wymiana 6 lamp oświetleniowych na energooszczędne,

5) Olszewo – Borki ul. Kosynierów

 • jezdnia szer. 5m, dł. 249,60mb nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej
 • ciąg pieszy szer. ~1,5-2m, 481m2 wykonany z betonowej kostki brukowej
 • wjazdy bramowe 30szt. 186m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wymiana 7 lamp oświetleniowych na energooszczędne,
 • montaż szafki elektrycznej sterowniczej na słupie – 1szt.

6) Olszewo – Borki ul. Traugutta

 • jezdnia szer. 5m, dł. 224,55mb nawierzchnia wykonana z betonowej kostki brukowej,
 • ciąg pieszy szer. ~1,5-2m, 515m2 wykonany z betonowej kostki brukowej,
 • wjazdy bramowe 16szt. 100m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wymiana 6 lamp oświetleniowych na energooszczędne,

7) Olszewo – Borki ul. Gabriela Narutowicza

 • jezdnia szer. 5m, dł. 168,55mb wykonana z betonu asfaltowego,
 • ciąg pieszy szer. ~1,5-2m, 432m2 wykonany z betonowej kostki brukowej,
 • wjazdy bramowe 13szt. 82m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wymiana 4 lamp oświetleniowych na energooszczędne

8) Olszewo – Borki ul. Joachima Lelewela

 • jezdnia szer. 5m, dł. 451mb wykonana z betonu asfaltowego,
 • ciąg pieszy szer. ~1,5-2m, dł. 1728m2 wykonany z betonowej kostki brukowej,
 • wjazdy bramowe 28szt. 355m2 wykonane z betonu asfaltowego,
 • wymiana 7 lamp oświetleniowych na energooszczędne

9) Olszewo – Borki ul. Jana Długosza

 • jezdnia szer. 5,5m, dł. 358m wykonana z betonu asfaltowego,
 • ciąg pieszy szer. ~1,5-2m, 824m2 wykonany z betonowej kostki brukowej,
 • ścieżka rowerowa szer. 2,5m, 948m2 wykonana z betonu asfaltowego,
 • wjazdy bramowe 16szt. 184m2 wykonane z betonowej kostki brukowej,
 • wymiana 5 lamp oświetleniowych na energooszczędne

10) Grabowo ul. Ks. Jerzego Popiełuszki

 • wymiana 16 lamp oświetleniowych na energooszczędne,
 • montaż szafki elektrycznej sterowniczej na słupie – 1szt.

 Dodatkowo przy uzyskaniu dofinansowania gmina wykona środkami własnymi uzupełnienia infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej na przebudowywanych odcinkach dróg.

Po zakończeniu Etapu I gmina będzie występowała o dofinansowanie z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na rok 2016 Etapu II, obejmującego przebudowę ul. ks. Jerzego Popiełuszki w Grabowie wraz z budową dróg przyległych. Rozbicie tej inwestycji na dwa etapy wynika z konieczności zbudowania w msc. Grabowo wzdłuż ul. ks. J.Popiełuszki kanalizacji sanitarnej.

Źródło: olszewo-borki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu