11 do 4 dla planu miejscowego i linii przesyłowej w gminie Lelis

Równo miesiąc po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego radni gminy Lelis podjęli analogiczną decyzję w sprawie planu miejscowego. Rada gminy 7 listopada stosunkiem głosów 11 do 4 zdecydowała o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania, w którym uwzględniono projekt budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki.
Lelis > Nasze sprawy

Równo miesiąc po uchwaleniu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego radni gminy Lelis podjęli analogiczną decyzję w sprawie planu miejscowego. Rada gminy 7 listopada stosunkiem głosów 11 do 4 zdecydowała o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania, w którym uwzględniono projekt budowy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki.

Na przestrzeni ponad roku pracownicy spółki wielokrotnie spotykali się z mieszkańcami sołectw, w których będzie realizowany projekt, aby wyjaśnić wszystkie wątpliwości i znaleźć rozwiązania dla pojawiających się problemów. Planiści Aldesy uwzględnili m.in. postulaty mieszkańców dotyczące odsunięcia linii od zabudowań mieszkalnych w miejscowości Białobiel.

W porozumieniu z Urzędem Gminy i miejscowym urbanistą pierwotną trasę linii przeprojektowali tak, aby ominąć największe skupiska budynków i skierować inwestycję na tereny rolne oraz należące do Lasów Państwowych.

Aldesa dotrzymała także obietnicy złożonej przez dyrektora projektu Alberta Guillen w lutym 2014 r. i uzgodniła umowy o ustanowienie służebności przesyłu z 83 proc. właścicieli gruntów w gminie. Pełnomocnicy spółki nadal prowadzą rozmowy z kolejnymi właścicielami, w trakcie których ustalają warunki wypłaty odszkodowania z tego tytułu.

Obecny na sesji rady gminy prezes PSE Inwestycje SA, Roman Pionkowski wskazał, iż realizacja inwestycji na terenie gminy może przyczynić się do jej dalszego rozwoju. Pomóc mogą w tym podatki wpłacane każdego roku przez inwestora do budżetu gminy, które będą stanowić 2 proc. wartości instalacji zlokalizowanych na jej terenie. Prezes Pionkowski zwrócił także uwagę, że przewidziany w ramach projektu demontaż istniejącej linii 220 kV, która obecnie prowadzi przez zurbanizowaną część Białobieli, uwolni w tej miejscowości dodatkowe tereny pod zabudowę.

Miejscowy plan, jako akt prawa miejscowego, będzie podstawą do wydania decyzji administracyjnej w postaci pozwolenia na budowę. W województwie mazowieckim konieczne jest uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego jeszcze tylko w gminie Czarnia.

Sesja rady gminy w Lelisie miała miejsce w piątek, 7 listopada.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu