Powiat ostrołęcki: Uroczyste odbiory dróg oraz mostów w gminach Goworowo i Łyse

Obecny na uroczystościach wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, podkreślił sukcesy powiatu w ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne inwestycji drogowych. Jak zaznaczył, tutejszy samorząd jest liderem w budowaniu nowych dróg na Mazowszu i jednym z najbardziej inwestujących w infrastrukturę drogową powiatów w Polsce.
Goworowo > Inwestycje
Inwestycje w powiecie ostrołęckim
Fot. powiatostrolecki.pl

Obecny na uroczystościach wojewoda mazowiecki Jacek Kozłowski, podkreślił sukcesy powiatu w ubieganiu się o finansowanie zewnętrzne inwestycji drogowych. Jak zaznaczył, tutejszy samorząd jest liderem w budowaniu nowych dróg na Mazowszu i jednym z najbardziej inwestujących w infrastrukturę drogową powiatów w Polsce.

-Dla każdego samorządu bycie nadzorcą ponad 800 km dróg to nie lada wyzwanie. W każdym roku staramy się modernizować jak najwięcej ciągów komunikacyjnych, budować ścieżki pieszo- rowerowe i chodniki. Pieniądze na przebudowę pozyskujemy ze wszystkich możliwych zewnętrznych programów finansowania takich inwestycji. Jak widać po zmieniającej się jakości dróg w powiecie, udaje nam się to osiągnąć – mówił starosta ostrołęcki Stanisław Kubeł podczas uroczystego zakończenia dwóch inwestycji drogowych.

W poniedziałkowych uroczystościach uczestniczyli też władze gmin Goworowo i Łyse, radni powiatowi, gminni oraz mieszkańcy gmin Goworowo, i Łyse.

Odbudowa drogi Pasieki- Kunin

Koszty inwestycji – blisko 2.9 mln zł                                     –

Środki na likwidację skutków klęsk żyw.  – 1.5 mln zł

Środki UG Goworowo – 200 tys. zł

Środki powiatu – prawie 1.2 mln zł

Inwestycja realizowana była w dwóch etapach. Pierwszy etap obejmował odbudowę zniszczonego na skutek podtopień 3,5 km odcinka drogi od Pasiek do Kunina. Pracę obejmowały m.in. wykonanie podbudowy, poboczy, nawierzchni i przepustów.  Wykonawcą pierwszego etapu prac modernizacyjnych było Przedsiębiorstwo Robót Drogowo Mostowych „Ostrada”. Droga oddana została do użytku w październiku 2013 raku.

Drugi etap inwestycji realizowano w 2014 roku. Tym razem modernizowany był  1,6 km odcinek biegnący przez całą miejscowość Kunin. Oprócz odbudowy nawierzchni wykonane zostały chodniki, miejsca parkingowe, zjazdy na posesje, zatoki autobusowe, odwodnienie, kanalizacja deszczowa itp. Droga po przebudowie ma 6 metrów szerokości. Wykonawcą prac było Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg z Ostrowi Mazowieckiej.

Cała inwestycja realizowana była przy współudziale środków pochodzących z rządowej puli na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Przebudowa drogi Kadzidło- Łyse- Łączki , Dudy Puszczańskie- Zalas

Koszty inwestycji – blisko 3 mln zł                                    –

Środki UG Łyse – 800 tys. zł

Środki UG Kadzidło – 110 tys. zł

Środki „JBB” – 180 tys. zł

Środki powiatu – prawie 1.9 mln zł

Przebudowa mostu w Sulu na rzece Rozoga

Koszt przebudowy – prawie 465 tys. zł

W ramach inwestycji przebudowano most oraz dobudowano kładkę dla ruchu pieszo- rowerowego o szerokości ponad 2 metrów. Ponadto zostały wykonane wzmocnienia brzegów- nasypów oraz schody do rzeki. Most wzbogacają barierki energochłonne. Do przeprawy prowadzą chodniki z kostki brukowej.

Wykonawcą był „Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski” z Łomży.

Inwestycja realizowana była dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa  Transportu i Gospodarki Morskiej.

Przebudowa mostu w Golance na rzece Szkwa

Koszt przebudowy – prawie 568 tys. zł

Nowa przeprawa powstała na już istniejącym obiekcie. Prace obejmowały wzmocnienie płyty i nałożenie specjalnej nawierzchni. Wykonano też kładkę pieszo- rowerową, o długości 25 m. i szerokości 2, 25 m. Ponadto odtworzone zostały krawężniki, wykonane bariery energochłonne. Most zyskał też specjalne systemy odwadniające. Po modernizacji nowy obiekt ma 8 m. szerokości, jezdnia liczy 6 m. Wykonawcą był „Zakład Wielobranżowy Ireneusz Toczyłowski” z Łomży.

Również i ta inwestycja realizowana była dzięki pozyskanym pieniądzom z Ministerstwa  Transportu i Gospodarki Morskiej.

Przecięcie wstęgi odbyło się 27 października w miejscowości Kunin oraz na moście w Sulu.

Źródło: powiatostrolecki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu