Projekt programu współpracy powiatu ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi do konsultacji społecznej

Starosta ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały rady powiatu w Ostrołęce w sprawie „Programu współpracy powiatu ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.
Ostrołęka > Nasze sprawy
Fot. epowiatostrolecki.pl

Starosta ostrołęcki przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały rady powiatu w Ostrołęce w sprawie „Programu współpracy powiatu ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok”.

Celem konsultacji jest poznanie opinii oraz uwag dotyczących proponowanych w projekcie uchwały zasad, warunków i możliwości realizacji przedmiotowego programu w 2015 roku. Konsultacje potrwają do 31 października.

Opinie i uwagi do „projektu uchwały rady powiatu w Ostrołęce” należy zgłaszać na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia:
– elektronicznie na adres: promocja@powiatostrolecki.pl,
– pisemnie na adres: Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, w przypadku przesłania uwag pocztą decyduje data wpływu do Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, a nie data stempla pocztowego,
– faxem nr 29 7643281,
– osobiście w Wydziale Promocji i Rozwoju Starostwa Powiatowego w Ostrołęce, 07-410 Ostrołęka, pl. gen. J. Bema 5, pok. 35, 36 II piętro.

Poniżej przedstawiamy formularz zgłaszania uwag:

Więcej informacji na www.powiatostrolecki.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu