Gminy Baranowo i Kadzidło z nowymi planami miejscowymi

Sukcesem uwieńczone zostały uzgodnienia ws. trasy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki w kolejnych dwóch gminach w województwie mazowieckim. W piątek, 26 września br. radni gmin Baranowo i Kadzidło uchwalili nowe Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w których uwzględniona została inwestycja realizowana przez spółkę Aldesa Nowa Energia – generalnego wykonawcę inwestycji.
Baranowo > Inwestycje
Linia wysokiego napięcia
Fot. sxc.hu

Sukcesem uwieńczone zostały uzgodnienia ws. trasy linii elektroenergetycznej 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki w kolejnych dwóch gminach w województwie mazowieckim. W piątek, 26 września br. radni gmin Baranowo i Kadzidło uchwalili nowe Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, w których uwzględniona została inwestycja realizowana przez spółkę Aldesa Nowa Energia – generalnego wykonawcę inwestycji.

Radni Baranowa i Kadzidła byli jednomyślni w podejmowaniu uchwał. Wszyscy biorący udział w głosowaniach wyrazili zgodę na umieszczenie nowej linii elektroenergetycznej w miejscowych planach.

Było to możliwe dzięki konsultacjom, jakie spółka Aldesa Nowa Energia prowadziła z władzami i mieszkańcami poszczególnych gmin od ubiegłego roku. Podczas spotkań sołeckich i indywidualnych z właścicielami gruntów przedstawiciele spółki odpowiadali m.in. na pytania o oddziaływanie pola elektromagnetycznego linii, a także zasady naliczania odszkodowań z tytułu posadowienia elementów instalacji. W procesie uzgodnień niezwykle ważną rolę odegrali wójtowie oraz radni, którzy na bieżąco przekazywali wykonawcy uwagi i sugestie mieszkańców oraz wskazywali rozwiązania odpowiadające oczekiwaniom lokalnych społeczności.

W gminach Baranowo i Kadzidło powstaną odpowiednio 7,1 i 11-kilometrowe odcinki nowej linii. Inwestycja na obszarze tych gmin będzie realizowana równolegle do istniejącej już linii 220 kV, która następnie zostanie zdemontowana.

Budowa dwutorowej linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki to inwestycja celu publicznego, realizowana na zlecenie państwowej spółki – Polskich Sieci Elektroenergetycznych SA. Inwestycja jest odpowiedzią na najważniejsze potrzeby energetyczne Północnego Mazowsza oraz Warmii i Mazur. Ma za zadanie poprawić pewność oraz jakość dostaw energii w tym regionie.
Bezpośredni nadzór nad realizacją inwestycji przez wykonawcę pełni jako Inżynier Kontraktu spółka PSE Inwestycje S.A., będąca w 100 procent własnością Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A.

Inwestorem budowy są Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. – operator systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Wykonawcą inwestycji jest Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. – polski oddział jednej z największych międzynarodowych firm inżynieryjno-budowlanych wywodzącej się z Hiszpanii. Aldesa Nowa Energia została wybrana w przetargu publicznym PSE SA na wykonanie linii 400 kV Ostrołęka – Olsztyn Mątki. W ramach projektu jest odpowiedzialna za kompleksową realizację inwestycji.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu