Nowa placówka dla uczniów niepełnosprawnych

Z dniem 2 września 2013 roku rozpoczęło swoją działalność Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce [w budynku „Kolorowej Szkoły”] dla uczniów niepełnosprawnych. Gimnazjum posiada uprawnienia szkoły publicznej.
Ostrołęka > Edukacja
Fot. kolorowaszkoła.eu

Z dniem 2 września 2013 roku rozpoczęło swoją działalność Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce [w budynku „Kolorowej Szkoły”] dla uczniów niepełnosprawnych. Gimnazjum posiada uprawnienia szkoły publicznej.

Kształcenie w Niepublicznym Gimnazjum uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na nauczaniu i wychowaniu całościowym, zintegrowanym, opartym na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata – w całym procesie edukacji.

– Stworzyliśmy dzieciom bezpieczne otoczenie i edukację dostosowaną do ich potrzeb i możliwości – podkreśla w rozmowie z nami Małgorzata Szafrańska, wicedyrektor „Kolorowej Szkoły”.

Edukacja uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym opiera się na indywidualnych programach edukacyjnych, opracowanych przez nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniami na podstawie odrębnych przepisów.

Nauczyciele prowadzą zajęcia edukacyjne zgodnie z indywidualnym programem edukacyjnym, zachowując korelację treści nauczania i wychowania. Czas zajęć i przerw dostosowują do możliwości i potrzeb uczniów. O doborze uczniów do oddziałów decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne.

Ze względu na specyficzny charakter edukacji uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, a także indywidualne tempo i zakres nauki każdego ucznia, osiągnięcia w poszczególnych sferach oddziaływań pedagogicznych i rewalidacyjnych są planowane indywidualnie. Dokonywana okresowo przez nauczycieli i specjalistów wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia umożliwia modyfikowanie indywidualnego programu edukacyjnego i dostosowanie poziomu oczekiwanych osiągnięć ucznia do jego możliwości.

Niepubliczne Gimnazjum w Ostrołęce mieści się przy ul.Poznańskiej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu