Gmina Baranowo będzie miała lepszy internet. Nie wszyscy radni zadowoleni [FOTO]

Podczas dzisiejszej sesji w Baranowie, radni obradowali nad szeregiem uchwał. Rajcy wyrazili zgodę m.in. na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz województwa mazowieckiego oraz obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Baranowo na rzecz PSE. Ponadto przeprowadzono prezentację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.
Baranowo > Nasze sprawy
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

Podczas dzisiejszej sesji w Baranowie, radni obradowali nad szeregiem uchwał. Rajcy wyrazili zgodę m.in. na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz województwa mazowieckiego oraz obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Baranowo na rzecz PSE. Ponadto przeprowadzono prezentację planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy.

Internet w gminie nie wszystkim potrzebny

Radni gminni podjęli decyzję o nieodpłatnym udostępnieniu na czas określony, do 32 lat, na rzecz województwa mazowieckiego nieruchomości, stanowiących własność gminy Baranowo w celu posadowienia i użytkowania na nich urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnych, stanowiących część sieci telekomunikacyjnej zrealizowanej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”.

Nieruchomości te położone są w miejscowościach: Wola Błędowska, Bakuła, Dłutówka.

– Na 32 lata użyczymy nieodpłatnie marszałkowi trzy nieruchomości, które są potrzebne dla sieci szkieletowej internetu dla Mazowsza. W trzech miejscowościach w ramach sieci szkieletowej marszałek będzie budował tzw. węzły dostępowe. Pierwszy węzeł będzie w miejscowości Dłutówka, za świetlicą wiejską zostanie postawiona szafa. Drugi węzeł będzie w Bakule, także na zewnątrz, z tyłu świetlicy wiejskiej, natomiast trzeci w Woli Błędowskiej – mówił podczas sesji wójt Henryk Toryfter.

Jednak nie wszyscy byli przekonani co do słuszności projektu, wynikającej być może z niezrozumienia treści. Radny z Dłutówki Waldemar Płoski, w trosce o wieś i świetlicę wiejską zadał pytanie: Czy wójt wie, co użytkownik będzie robił ponadto w tym miejscu? Co się z tym wiąże? Czy to będzie mała szafa, czy duża? Świetlicę mamy małą.

– Podkreślam raz jeszcze, że będzie to szafa zewnętrzna, z tyłu budynku. Dzięki podjęciu decyzji w tej sprawie będziemy mieć o wiele lepszy internet – wyjaśniał radnemu wójt Baranowa.

Ostatecznie radni zaakceptowali projekt uchwał, przy jednym głosie wstrzymanym.

Odpłatna służebność przesyłu na rzecz PSE

Rajcy wyrazili także zgodę na obciążenie nieruchomości, stanowiących własność gminy Baranowo składających się z działek położonych w obrębie miejscowości: Zawady, Kopaczyska odpłatną służebnością przesyłu ustanowioną na czas nieokreślony na rzecz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

– Służebność będzie polegać na korzystaniu z tych nieruchomości na zasadzie posadowienia oraz późniejszej eksploatacji urządzeń przesyłowych [przewodów linii elektroenergetycznej 400 k], a także udostępnieniu nieruchomości PSE w celu wykonania niezbędnych robót związanych m.in. z eksploatacją, konserwacją, modernizacją, remontami, naprawami, usuwaniem awarii – podkreślał włodarz Baranowa.

Plan gospodarki niskoemisyjnej dla gminy

Gmina Baranowo opracowała dokument strategiczny pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranowo”. Przy realizacji projektu gmina kierowała się wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wykonawcą planu dla gminy Baranowo była firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z Bydgoszczy.

Podczas sesji szczegółową prezentację na temat gospodarki niskoemisyjnej przeprowadził Stanisław Kryszewski, przedstawiciel PGK.

Dokument nakreślił działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu. Umożliwi również aktualną ocenę stanu powietrza w gminie, dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna.

Koncepcja tworzenia i realizacji „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej” wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Sesja rady gminy w Baranowie miała miejsce w piątek, 26 września.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu