Radni powołają ostrołęcką Radę Seniorów

Dariusz Maciak, Irena Nosek, Dariusz Bralski i Magdalena Jaworowska złożyli do rady miasta projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Ostrołęce.
Ostrołęka > Nasze sprawy

Dariusz Maciak, Irena Nosek, Dariusz Bralski i Magdalena Jaworowska złożyli do rady miasta projekt uchwały w sprawie powołania Rady Seniorów w Ostrołęce. Będzie to Rada skupiająca przedstawicieli instytucji i organizacji, w których skład wchodzą osoby starsze.

– Bardzo się cieszę, że już na najbliższej sesji będziemy dyskutować o powołaniu Rady Seniorów i nadaniu jej statutu -–podkreśla w rozmowie z naszym portalem Dariusz Maciak, przewodniczący rady miasta i przedstawiciel grupy radnych. –

Zamiarem grupy radnych jest, aby w skład Rady Seniorów weszły osoby starsze, jako przedstawiciele takich instytucji  i organizacji na terenie miasta, jak kluby seniora, organizacje emerytów i rencistów, stowarzyszenia, Uniwersytet Trzeciego Wieku, Domu Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego czy Dziennego Domu Pobytu Seniora „U Świętego Antoniego”.

– Szczególne podziękowania należą się słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ostrołęce, bo to oni stoją u zarania tego projektu uchwały, wystąpili do rady miasta z wnioskiem popartym podpisami. Dopracowaliśmy statut i żeby nie przedłużać procedury, bo ciągle byliśmy serdecznie ponaglani przez środowisko starszych studentów, złożyliśmy go do rady miasta, by jeszcze w tej kadencji się tym zająć – zaznacza autor projektu uchwały, Dariusz Maciak. –

Głównymi zadaniami Rady Seniorów byłaby integracja i wspieranie środowiska seniorów oraz reprezentowanie ich zbiorowych interesów, wspieranie i rozwoju aktywności tej grupy osób, profilaktyka i zdrowego trybu życia seniorów, a także rozwój różnych form wypoczynku, rekreacji i sportu oraz zapobieganie wykluczeniu społecznemu i marginalizacji seniorów.

Według autorów projektu prezydent miasta, w drodze obwieszczenia, ogłaszałby termin naboru kandydatów do Rady, a ilość członków Rady Seniorów i jej skład osobowy ustalałaby rada miasta. Kadencja Rady Seniorów rozpoczynałaby się nie później niż 6 miesięcy od dnia wyborów do miejskiej rady. Na czele Rady Seniorów stałby Przewodniczący i dwóch Wiceprzewodniczących.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu