Lelis: Drogi gminne zostaną rozbudowane w ramach projektu NPPDL [FOTO]

Podczas piątkowej sesji rady gminy w Lelisie radni wyrazili zgodę m.in. na udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu oraz realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków z budżetu państwa.
Lelis > Inwestycje
sesja rady gminy w Lelisie
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

Podczas piątkowej sesji rady gminy w Lelisie radni wyrazili zgodę m.in. na udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu oraz realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków z budżetu państwa.

Pomoc finansowa powiatowi ostrołęckiemu

W trakcie sesji radni podjęli decyzję o udzieleniu z budżetu gminy Lelis pomocy finansowej powiatowi ostrołęckiemu z przeznaczeniem na wykonanie remontu odwodnienia jezdni oraz parkingu w ciągu drogi powiatowej Ostrołęka – Łęg Starościński – Kurpiewskie – Szkwa w msc. Łęg Starościński.
Pomoc finansowa zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu gminy na 2014 r. w kwocie 30 tys. zł.

Rajcy gminni wyrazili również zgodę na realizację zadania inwestycyjnego przy udziale środków z budżetu państwa oraz zagwarantowanie wkładu własnego gminy Lelis. W ten sposób radni poparli starania wójta Stanisława Subdy o ubieganie się o środki z budżetu państwa w ramach wieloletniego programu pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych na realizację projektu rozbudowy dróg gminnych. Drogi te zlokalizowane są pomiędzy drogami powiatowymi Ostrołęka – Łęg – Kurpiewskie, Golanka – Grale – Kurpiewskie – Szkwa i Nasiadki – Szafarczyska. Rada gminy zabezpieczyła środki na realizację projektu w budżecie gminy Lelis na lata 2014-2015.

– Środki na inwestycje pozyskujemy z różnych źródeł, nie tylko z naszego budżetu. Pozyskujemy dość dużo środków unijnych, są to dotacje, subwencje. Z samego budżetu trudno jest zrealizować inwestycje. Dlatego wszędzie, gdzie tylko to możliwe zwracamy się o dodatkową pomoc finansową – zaznaczał podczas sesji Stanisław Subda, wójt gminy Lelis.

Zmian w budżecie na 2014 r.

Podczas sesji zwiększone zostały dochody o kwotę 460 tys. zł, a także wydatki o ponad 85 tys. zł. Po zmianach plan dochodów wynosi blisko 29 mln zł, natomiast wydatków prawie 37 mln zł. Deficyt sfinansowany będzie przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Gmina Lelis w czołówce najefektywniejszych beneficjentów PROW 2007-2013

Podczas VIII Mazowieckiego Kongresu Rozwoju Obszarów Wiejskich wójt gminy Lelis Stanisław Subda otrzymał podpisane przez Marszałka Województwa Mazowieckiego podziękowanie za aktywny i efektywny udział gminy we wdrażaniu PROW na lata 2007-2013. Temat kongresu został poruszony na dzisiejszej sesji.

– Wśród beneficjentów programu z terenu województwa mazowieckiego gmina Lelis uplasowała się na wysokiej pozycji z 20 wyróżnionych gmin na 314 gmin województwa mazowieckiego, pod względem efektywności pozyskania i wykorzystania środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – podkreślał Subda.

Podczas sesji w Lelisie  nie każdy ma prawo głosu

Należy również wspomnieć o dość niekulturalnym zachowaniu przewodniczącego rady gminy Jana Mrozka, który w wolnych wnioskach wybierał wedle własnego uznania kogo dopuścić do głosu.

Doskonałym przykładem była pani Krukowska z Białobieli, która chciała zapytać o problem zaśmieconych lasów. Przewodniczący Jan Mrozek stwierdził, że jednak nie udzieli jej głosu, nie wiadomo z jakiej przyczyny.
Drugą osobą, której także przewodniczący nie dopuścił do głosu była Krystyna Wiska z Gnat, znana samorządowcom z ciągłych pytań ws. budowy linii 400 kV.  Mimo tego Wiska pytała dlaczego jej wniosek z lutego o unieważnienie uchwały w sprawie tej linii do tej pory nie został przedłożony radzie pod głosowanie. – To już kwestia zamknięta i zabieram pani głos – zakończył w sposób ordynarny przewodniczący.

Sesja rady gminy w Lelisie odbyła się w piątek, 19 września.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu