Troszyn: Ponad 3 mln zł na przebudowę dróg gminnych [FOTO]

Podczas ostatniej sesji rady gminy w Troszynie rajcy podjęli decyzję m.in o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego oraz przyjęciu dofinansowania na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Troszyn.
Troszyn > Inwestycje
Sesja rady gminy w Troszynie
Fot. Renata Barszcz / epowiatostrolecki.pl

Podczas ostatniej sesji rady gminy w Troszynie rajcy podjęli decyzję m.in. o zabezpieczeniu środków finansowych na wykonanie zadania inwestycyjnego oraz przyjęciu dofinansowania na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Troszyn.

Ponad 3 mln zł na przebudowę dróg gminnych

Rada gminy w Troszynie postanowiła zabezpieczyć środki finansowe w 2015 roku na wykonanie zadania inwestycyjnego. Zakres inwestycji będzie obejmował przebudowę odcinków dróg gminnych Sawały–Żmijewek Mans oraz Wysocarz-Milewo-Zawady. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ponad 3 mln zł, z czego wkład własny gminy stanowić będzie ponad 1,5 mln zł, a powiatu ostrołęckiego – 25 tys. zł. Dodatkowo zadanie inwestycyjne zostanie dofinansowane ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w wysokości ponad 1,6 mln zł.

– Możemy złożyć tylko jeden wniosek w ramach NPPDL . Złożymy więc ponownie przygotowany dokumentacyjnie ciąg drogowy. Rada powiatu ma przyznać dotacje w wysokości 25 tys. zł. W związku z tym Starostwo Powiatowe w Ostrołęce będzie naszym partnerem inwestycyjnym, dzięki czemu uzyskamy dodatkowe punkty. Kwota przyznana przez starostwo będzie niewielka, ale punktowana – podkreślał podczas sesji Edwin Mierzejewski, wójt gminy Troszyn.

Plan gospodarki niskoemisyjnej w gminie

Rajcy podjęli również decyzję o przyjęciu środków finansowych na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy Troszyn. Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 34 tys. zł, co stanowi 85 procent kosztów kwalifikowanych zadania. Pozostałe środki finansowe na opracowanie planu zabezpieczy gmina Troszyn ze środków własnych.
W ramach projektu planowane jest wykonanie elementów obligatoryjnych tj.: opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy, opracowanie bazy danych [inwentaryzacja emisji wraz z przedstawieniem danych w oparciu o platformę informatyczną GIS], przeprowadzenie szkoleń pracowników Urzędu Gminy, informacja i promocja w ramach projektu.

Dodatkowo w ramach działań fakultatywnych przewiduje się przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko oraz wykonanie założeń do planu zaopatrzenia gminy w energię elektryczną, cieplną i gazową.

Ponadto radni gminni dokonali zmian w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2013-2014, budżecie na rok 2014 oraz przystąpili do realizacji projektu partnerskiego z województwem mazowieckim pn. „ Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”.

Wszystkie uchwały zostały podjęte jednomyślnie.

Sesja rady gminy w Troszynie miała miejsce w środę, 17 września.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu