Wójt Stanisław Subda o dokonaniach i nowych wyzwaniach w gminie Lelis

Co zmieniło się na terenie Lelisa i okolic a latach 2010-2014. Jakie zadania czekają władze gminy Lelis w najbliższych latach o tym w rozmowie z nami wójt Stanisław Subda.
Lelis > Inwestycje
wójt Subda
Fot. epowiatostrolecki.pl

Co zmieniło się na terenie Lelisa i okolic a latach 2010-2014. Jakie zadania czekają władze gminy Lelis w najbliższych latach o tym w rozmowie z nami wójt Stanisław Subda.

Jakie największe inwestycje udało się Panu zrealizować na terenie gminy w czasie obecnej kadencji?

W latach 2010-2014 rozbudowano infrastrukturę techniczną poprzez: budowę sieci kanalizacyjnej w Łęgu Starościńskim, Łęgu Przedmiejskim, Białobiel i Siemnosze oraz rozbudowano istniejącą sieć wodociągową z przyłączami w miejscowości Białobiel i Siemnocha oraz sieć kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siemnocha.
Poprawiono także infrastrukturę drogową poprzez przebudowę dróg gminnych na długości ok. 22 km za kwotę ponad 12 mln zł [ wraz z ciągami pieszo – rowerowymi – ok. 40 km]. Przebudowano także drogi powiatowe na terenie gminy i na ten cel przeznaczono kwotę prawie 3,5 mln zł. Dodatkowo zbudowano też drogi transportu rolniczego poprzez nawiezienie 37 tys. m3 żwiru.

Dla rozwoju kultury fizycznej, przebudowano zespół boisk i zbudowano stadion w Lelisie oraz boiska wielofunkcyjne przy Szkołach Podstawowych w Nasiadkach, Łęgu Starościńskim i Białobieli. Prócz tego wybudowano jeszcze „Moje Boisko Orlik 2012” w Łęgu Przedmiejskim i w Obierwi oraz boiska sportowe w: Szafarczyskach, Gibałce, Długim Kącie i Durlasach. Oprócz stadionów i boisk zbudowano siłownie plenerowe w Lelisie, Obierwi i Łęgu Przedmiejskim. Zrewitalizowano centra wsi poprzez zagospodarowanie skwerów w miejscowości Dąbrówka oraz Lelis.
Dla najmłodszych mieszkańców naszej gminy zbudowano place zabaw dla dzieci w Dąbrówce, Nasiadkach, Lelisie, Obierwi i Łęgu Przedmiejskim i dostosowano obiekty na potrzeby świetlic wiejskich w Lelise, Łęgu Przedmiejskim, Dąbrówce i Durlasach.

Dla poprawy warunków edukacji wyremontowano obiekty oświatowe poprzez rozbudowę Szkoły Podstawowej w Białobieli, wymieniono dach w Obierwi, Olszewce, Lelisie, a także wyremontowano salę gimnastyczną w Lelisie, Nasiadkach, i Łęgu Przedmiejskim.

Dla poprawy bezpieczeństwa zakupiono samochody pożarnicze dla OSP Lelis, OSP Łęg Przedmiejski i OSP Dąbrówka i wyremontowano remizy strażackie [ remonty pomieszczeń, wymiana dachu wraz z wykonaniem elewacji w Lelisie] oraz kompleksowo rozbudowano oświetlenie na terenie gminy.
Wykonano wiele drobniejszych prac i inwestycyjnych i remontowych.

Jakie największe wyzwania czekają Urząd Gminy Lelisie w następnej kadencji?

Musimy na terenie gminy rozbudować oczyszczalnię ścieków w Lelisie i kanalizację sanitarną wraz z siecią wodociągową, a także rozbudować bardziej drogi gminne i powiatowe oraz drogi dojazdowe do pól i łąk.
Ważnym zadaniem jest poprawa jakości bazy lokalowej obiektów użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie przestrzeni publicznej.

Dlaczego warto inwestować na ternie gminy Lelis?

Warto inwestować szczególnie w budownictwo mieszkaniowe ponieważ uzbrojenie terenów w media daje takie możliwości.

Jeżeli chodzi o tereny pod działalność inwestycyjną, to gmina nie posiada własnych terenów pod inwestycje przemysłowe lub działalność gospodarczą.

Ze Stanisławem Subdą rozmawiał Grzegorz Korsak.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu