Gmina Baranowo przystąpiła do planu redukcji emisji gazów cieplarnianych

Gmina Baranowo przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranowo”. Przy realizacji projektu gmina kieruje się wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Baranowo > Nasze sprawy
Fot. sxc.hu

Gmina Baranowo przystąpiła do opracowania dokumentu strategicznego pn. „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Baranowo”. Przy realizacji projektu gmina kieruje się wytycznymi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Gospodarka niskoemisyjna [ang. low emission economy] oznacza gospodarkę charakteryzującą się przede wszystkim oddzieleniem wzrostu emisji gazów cieplarnianych od wzrostu gospodarczego, głównie poprzez ograniczenie wykorzystania paliw kopalnych. Gospodarka niskoemisyjna opiera się przede wszystkim na efektywności energetycznej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i zastosowaniu technologii ograniczających emisję.

Głównym celem projektu w gminie Baranowo jest opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej. Realizacja projektu umożliwi aktualną ocenę stanu powietrza w gminie, dodatkowo analizie zostanie poddana gospodarka energetyczna.

Dokument nakreśli działania w zakresie ograniczenia emisji, poprawy efektywności gospodarki oraz zwiększenia ilości energii ze źródeł odnawialnych. Realizacja projektu obejmie swoim zakresem również stworzenie bazy danych inwentaryzacji CO2, niezbędne szkolenia dla pracowników oraz promocję projektu.

Koncepcja tworzenia i realizacji „Planów Gospodarki Niskoemisyjnej” wynika z polityki klimatycznej Unii Europejskiej i międzynarodowych zobowiązań Polski do redukcji emisji gazów cieplarnianych określonych przez ratyfikowany protokół z Kioto ustalony na forum Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ds. Zmian Klimatu.

Efektem końcowym PGN będzie zestaw działań nakierowanych bezpośrednio i pośrednio na redukcję emisji gazów cieplarnianych, a także instrumentów, które wspomogą wszystkich uczestników realizacji programu w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną.

Wykonawcą planu dla gminy Baranowo jest firma Pomorska Grupa Konsultingowa Spółka Akcyjna z Bydgoszczy.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu