Powiat ostrołęcki: Ile na kampanię wyborczą może wydać kandydat na prezydenta, burmistrza i wójta?

Zgodnie z wyliczeniami PKW, komitet wystawiający kandydata na prezydenta Ostrołęki nie będzie mógł wydać na agitację wyborczą więcej niż 31 tys. 590 zł. W Myszyńcu promowanie osoby ubiegającej się o stanowisko burmistrza musi zamknąć się w kwocie po 6 tys. 444 zł. Najwyższa kwota w powiecie ostrołęckim przeznaczona na kampanię wyborczą kandydata na wójta wynosi 6 tys. 898 zł.
Baranowo > Nasze sprawy
Fot. epowiatostrolecki.pl

Zgodnie z wyliczeniami PKW, komitet wystawiający kandydata na prezydenta Ostrołęki nie będzie mógł wydać na agitację wyborczą więcej niż 31 tys. 590 zł. W Myszyńcu promowanie osoby ubiegającej się o stanowisko burmistrza musi zamknąć się w kwocie po 6 tys. 444 zł. Najwyższa kwota w powiecie ostrołęckim przeznaczona na kampanię wyborczą kandydata na wójta wynosi 6 tys. 898 zł.

Państwowa Komisja Wyborcza wyliczyła właśnie limity wydatków, jakie będą obowiązywać wszystkie gminy i miasta w jesiennych wyborach samorządowych. Przede wszystkim chodzi o jawność finansowania kampanii wyborczej. Limity dają także szansę równego startu wszystkim komitetom, bez względu na zasobność portfela ich członków czy kandydatów. Za złamanie dyscypliny finansowej grożą surowe kary.

Zgodnie z wyliczeniami PKW, komitet wystawiający kandydata na prezydenta Ostrołęki nie będzie mógł wydać na agitację więcej niż 31 tys. 590 zł. W Myszyńcu każdy z komitetów na agitację swojego kandydata walczącego o fotel burmistrza będzie mógł wydać maksymalnie po 6 tys. 444 zł. Na więcej mogą sobie pozwolić komitety w Kadzidle, których obowiązywać będzie limit w kwocie 6 tys. 898 zł. Ponad 6 tys. zł będą mogli wydać także kandydaci na wójtów w gminach Olszewo-Borki i Rzekuń.

W Goworowie promowanie osoby ubiegającej się o stanowisko wójta musi zamknąć się w kwocie 5 tys. 270 zł, Lelisie – 5 tys. 493 zł i Łysych 5 tys. 138 zł.

Z  kolei w Baranowie budżet przeznaczony na kampanię wyborczą kandydata na wójta nie może przekroczyć 4 tys. 095 zł, Czerwinie – 3 tys. 139 zł i Troszynie 3 tys. 003 zł.

Kandydat na wójta w Czerwinie będzie mógł wydać maksymalnie 1 tys. 636 zł.

Limit wydatków związanych z prowadzeniem kampanii wyborczej kandydata na prezydenta, burmistrza i wójta w miejscowościach do 500 tys. mieszkańców ustala się mnożąc liczbę mieszkańców przez kwotę 60 groszy.

W wyborach do rad gmin, powiatów i sejmików województw, limit wydatków ustala się mnożąc ustawowo określoną kwotę przypadającą na jeden mandat radnego przez liczbę mandatów przypadających na okręg lub okręgi, w których komitet wyborczy zarejestrował kandydatów.

Kwoty przypadające na jeden mandat są zróżnicowane i wynoszą: w wyborach do rady gminy w gminach liczących do 40 tys. mieszkańców – 1 tys. zł, w wyborach do rady powiatu – 2,4 tys. zł, w wyborach do rady miasta w miastach na prawach powiatu – 3,6 tys. złotych i w wyborach do sejmiku województwa – 6 tys. zł.

Wybory samorządowe odbędą się 16 listopada, a ich druga tura – tam, gdzie będzie to konieczne w przypadku wyborów prezydentów miast, burmistrzów i wójtów – 30 listopada. Premier Donald Tusk podpisał już rozporządzenie w tej sprawie. W środę, 27 sierpnia formalnie rozpocznie się kampania wyborcza.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu