Krzysztof Tyszko: Przedstawiciele spółki Aldesa będą prowadzić dalsze rozmowy z właścicielami gruntów w gminie Lelis

Mieszkańcy gminy Lelis na każdej debacie publicznej zadają pytania dotyczące przede wszystkim możliwości zmiany trasy nowej linii 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki na terenie gminy. Często spotkania te przybierają charakter konfliktowy i nerwowy.
Lelis > Nasze sprawy
Fot. sxc.hu

Mieszkańcy gminy Lelis na każdej debacie publicznej zadają pytania dotyczące przede wszystkim możliwości zmiany trasy nowej linii 400 kV relacji Ostrołęka – Olsztyn Mątki na terenie gminy. Często spotkania te przybierają charakter konfliktowy i nerwowy.

Mieszkańcy gminy Lelis w szczególności chcą wiedzieć, dlaczego nowa linia nie została zaplanowana w śladzie istniejącej na terenie gminy linii 220 kV.

– Poprowadzenie linii 400 kV w torze istniejącej linii 220 kV nie jest możliwe ze względu na istniejącą zabudowę. Cztery domy mieszkalne w miejscowości Białobiel znalazłyby się w projektowanym 70-metrowym pasie technologicznym nowej linii, który ze względów bezpieczeństwa musi pozostać wolny od zabudowy. Decydując się na poprowadzenie nowej linii w torze istniejącej 220 kV, należałoby wysiedlić mieszkańców ww. czterech domów i wyburzyć zabudowania znajdujące się w obszarze pasa technologicznego – tłumaczy w rozmowie z nami dyrektor Krzysztof Tyszko, odpowiedzialny za projekt trasy linii w gminie.

– W trosce o dorobek właścicieli domów oraz komfort życia mieszkańców, Aldesa Nowa Energia w porozumieniu z Urzędem Gminy Lelis, zdecydowała, iż lepszym rozwiązaniem będzie zmiana trasy linii i skierowanie jej na tereny rolne oraz leśne – dodaje Tyszko.

Aldesa prowadzi konsultacje na temat przebiegu trasy linii od sierpnia 2013 roku. Jak przypomniał dyrektor Tyszko, w ich rezultacie trasa linii była modyfikowana kilkanaście razy, tak aby uwzględnić postulaty mieszkańców. Planiści spółki wielokrotnie jednak zwracali uwagę, iż w gminie o takim poziomie zurbanizowania jak Lelis, praktycznie niemożliwe jest wytyczenia trasy linii w sposób zadawalający dla wszystkich mieszkańców. Odsuwanie linii od nieruchomości jednych powoduje zbliżenie linii do zabudowań innych właścicieli.

– Zaprojektowany przez Aldesę w porozumieniu z gminnym urbanistą wariant trasy jest w opinii planistów spółki najlepszym z możliwych oraz uzyskał pozytywną opinię Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, Nadleśnictwa Ostrołęka i Myszyniec oraz Wojewódzkiego i Powiatowego Inspektoratu Sanitarnego – podkreśla dyrektor.

Dyrektor Krzysztof Tyszko zapewnia, że „Każde uwagi zgłoszone do projektu SUiKZP zostaną rozpatrzone przez wójta, a następnie przekazane do rady gminy, która podejmie stosowną uchwałę o przyjęciu zmiany studium. Przedstawiciele spółki Aldesa będą prowadzić dalsze rozmowy z właścicielami gruntów w gminie, w celu ustalenia warunków umowy o ustanowienie służebności przesyłu dla linii”.

Aldesa Nowa Energia deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby umowy były satysfakcjonujące dla właścicieli.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu