Baranowo: Rusza trzynasta edycja Programu Stypendiów Pomostowych dla tegorocznych maturzystów

W Baranowie zostanie przeprowadzona kolejna edycja programu dotyczącego stypendiów pomostowych dla tegorocznych maturzystów. Abiturienci, aby uzyskać stypendium muszą spełniać określone wymagania.
Baranowo > Edukacja
egzamin maturalny
Fot. sxc.hu

W Baranowie zostanie przeprowadzona kolejna edycja programu dotyczącego stypendiów pomostowych dla tegorocznych maturzystów. Abiturienci, aby uzyskać stypendium muszą spełniać określone wymagania.

Program Stypendiów Pomostowych jest skierowany do maturzystów ze wsi i małych miast pochodzących z rodzin o niskich dochodach i osiągających dobre wyniki w nauce i spełniających warunki określone w regulaminie. W ramach programu można uzyskać stypendium na I rok dziennych studiów magisterskich, realizowanych w trybie jednolitym lub dwustopniowym. Stypendium wynosi 5 tys. zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł.

Maturzyści muszą spełniać następujące kryteria:

– są maturzystami 2014 roku, tzn. ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w tym roku. Maturzyści lat ubiegłych poprawiający matury w 2014 roku będą dyskwalifikowani;

– mieszkają na terenie jednej z gmin, na obszarze których działa Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, tj.: Baranowo, Czarnia, Jednorożec, Kadzidło, Lelis, Łyse, Myszyniec oraz Olszewo-Borki

– pochodzą z rodzin o niskich dochodach nieprzekraczających w czerwcu 2014 roku kwoty 1176 zł netto w przeliczeniu na osobę lub 1344 zł netto w przeliczeniu na osobę, w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności

– osiągnęli na maturze wynik minimum 90 punktów. Do obliczenia punktów służy algorytm. Brane są pod uwagę wyłącznie przedmioty zdawane pisemnie na obydwu poziomach i mnożone odpowiednio przez 0,4 oraz 0,6, a następnie sumowane

– dostali się na dzienne studia magisterskie realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym na polskiej państwowej uczelni posiadającej uprawnienia magisterskie.

Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem” na rok akademicki 2014/2015 rekomenduje 7 maturzystów do otrzymania stypendium pomostowego w wysokości 5 tys. zł. Pierwszeństwo mają osoby, które na egzaminie maturalnym uzyskały najwyższą liczbę punktów z danej gminy objętej programem.

W celu ubiegania się o stypendium niezbędne są następujące dokumenty: kserokopia świadectwa dojrzałości, oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej kandydata dotyczące wysokości dochodów netto rodziny w czerwcu 2014 roku.

Dokumenty należy składać osobiście lub przesyłać pocztą w nieprzekraczalnym terminie do piątku, 8 sierpnia tego roku na adres: Związek Stowarzyszeń „Kurpsie Razem”, ul. Plac Wolności 60, 07-430 Myszyniec.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu