Myszyniec: Komputery dla uczniów z dobrymi wynikami

W ramach projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Myszyniec” Komisja Rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji wyłoniła 125 gospodarstw domowych, którym zostaną przyznane komputery. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8.
Myszyniec > Nasze sprawy
Fot.sxc.hu

W ramach projektu  „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Myszyniec” Komisja Rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji wyłoniła 125 gospodarstw domowych, którym zostaną przyznane komputery. Przedsięwzięcie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Oś priorytetowa 8.

Realizacja przedsięwzięcia rozpoczęła się w styczniu tego roku i potrwa do 31 grudnia 2015 roku. Komisja Rekrutacyjna zgodnie z regulaminem rekrutacji wyłoniła 125 gospodarstw domowych, w tym:

– 12 gospodarstw domowych z grupy „Dzieci i młodzież ucząca się z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej uprawnione do uzyskania stypendiów socjalnych”,

– 16 gospodarstw domowych z grupy „Osoba niepełnosprawna ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności lub orzeczeniem równoważnym”,

– 83 gospodarstw domowych z grupy „Dzieci i młodzież ucząca się z bardzo dobrymi wynikami w nauce”,

– 14 gospodarstw domowych z grupy „Gospodarstwa domowe spełniające kryterium dochodowe upoważniające do otrzymania wsparcia w ramach systemu pomocy społecznej”.

Pozostałe gospodarstwa, które nie zostały zakwalifikowane do projektu, są wpisane na listę rezerwową. W przypadku rezygnacji jednego z uczestników projektu, jego miejsce zajmie kolejna osoba z listy rezerwowej. Gospodarstwa domowe wyłonione w ramach rekrutacji otrzymają na podstawie umowy użyczenia, zestaw komputerowy oraz bezpłatny dostęp do Internetu.

Dodatkowo chcąc zapewnić integrację społeczną pozostałym mieszkańcom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym, zaplanowane jest zapewnienie dostępu do Internetu i wyposażenie w sprzęt komputerowy 8 jednostek organizacyjnych gminy, w których skupia się życie mieszkańców tj.: Zespół Szkół w Myszyńcu [45 zestawów komputerowych i 1 drukarka], Zespól Szkół w Wolkowych [20 zestawów komputerowych i 1 drukarka], Zespół Szkół w Wykrocie [20 zestawów komputerowych i 1 drukarka], Publiczna Szkoła Podstawowa w Wydmusach [15 zestawów komputerowych i 1 drukarka], Publiczna Szkoła Podstawowa w Olszynach [11 zestawów komputerowych i 1 drukarka], Publiczna Szkoła Podstawowa w Zalesiu [11 zestawów komputerowych i 1 drukarka], Publiczna Szkoła Podstawowa w Krysiakach [11 zestawów komputerowych i 1 drukarka], Środowiskowy Dom Samopomocy w Białusnym Lasku [2 komputery i 1 drukarka].

We wtorek, 15 lipca podpisana została umowa z wykonawcą [GALAXY Systemy Informatyczne Sp. z o. o z Zielonej Góry], który złożył najkorzystniejszą ofertę przetargową na dostawę sprzętu komputerowego. Wkrótce firma rozpocznie instalację zestawów komputerowych w gospodarstwach domowych i w jednostkach podległych gminie Myszyniec. W związku z unieważnieniem II części przetargu, budowa infrastruktury sieci radiowej, która zapewni techniczne możliwości dostępu do Internetu, zostanie wykonana w późniejszym terminie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu