Zakończenie roku szkolnego w Zespołach Szkół Powiatowych

Blisko 700 osób zakończyło w tym roku swoją edukację w Zespołach Szkół Powiatowych. Koniec roku szkolnego wraz z ogłoszeniem wyników tegorocznych matur odbył się w piątek, 27 czerwca.
Myszyniec > Edukacja
Fot. epowiatostrolecki.pl

Blisko 700 osób zakończyło w tym roku swoją edukację w Zespołach Szkół Powiatowych. Koniec roku szkolnego wraz z ogłoszeniem wyników tegorocznych matur odbył się w piątek, 27 czerwca.

W roku szkolnym 2013/2014 szkoły powiatowe kończące się maturą ukończyło 493 osoby. Do matury przystąpiło ogółem 270 osób [54,77 procent] z tego: 257 uczniów [81 procent] oraz 13 słuchaczy [7,5 procent].

Największy odsetek osób, które przystąpiły do matury, stanowią absolwenci technikum dla młodzieży – 140 osób [51,85 procent], natomiast najmniejszy to absolwenci technikum uzupełniającego dla dorosłych – 6 [2,2 procent].

Do matury przystąpili w tym roku także absolwenci Liceum Profilowanego w Myszyńcu. Była to jedyna [ostatnia] klasa tego typu szkoły w powiecie ostrołęckim. Średnia zdawalność w szkołach powiatowych dla młodzieży wyniosła 41,63 procent.

Największy wynik [91 procent] zdawalności osiągnęli uczniowie LO w ZSP w Myszyńcu, który utrzymuje się już od kilku lat.

Spośród szkół zawodowych najlepiej wypadło Technikum w ZSP w Myszyńcu, kształcące w zawodzie technik informatyk, gdzie egzamin zdało 71,43 procent uczniów oraz Technikum w ZSP w Troszynie, kształcące w zawodzie technik agrobiznesu – 50 procent.

Dłużej na wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe muszą poczekać absolwenci szkół technicznych. Wyniki te zostaną ogłoszone pod koniec sierpnia. Gotowość przystąpienia do egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zadeklarowało: w szkołach dla młodzieży – 162 uczniów, natomiast w szkołach dla dorosłych – 131 słuchaczy. Osoby te są absolwentami techników, uzupełniających techników oraz szkół policealnych.

Egzaminy zawodowe zdają również absolwenci Zasadniczych Szkół Zawodowych. ZSP opuściło w tym roku 84 absolwentów tychże szkół.

 Źródło: powiatostrolecki.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane oznaczone są symbolem *

Wysyłając komentarz akceptujesz regulamin serwisu